Julia Kempff – Advokat
Mobil:  076 010 21 13
Direkt:  08 121 501 03
Epost:  

Debbie Nujen – Advokat
Mobil:  076 189 45 57
Direkt:  08 121 501 02
Epost:  

Veronica Alfvegren – Advokat
Mobil:  072 516 12 22
Direkt:  08 121 501 05
Epost:  

Jeanette Nickander Svedin – Advokat
Mobil:  072 090 88 32
Direkt:  08 121 501 08
Epost:  

Katarina Andersson – Bitr. jurist
Mobil:  072 400 82 60
Direkt:  08 121 501 09
Epost:  andersson@advokatklint.se

Yvonne Villars – Sekreterare
Mobil: 072 080 13 13
Direkt: 08 121 501 00
Epost: info@advokatklint.se

Vi är alltid intresserade av duktiga jurister.